Prvi VBA program

Kada kreirate makro u Excel-u on automatski definiše novu proceduru, što je ustvari potprogram koji se pokreće nakon zadate akcije. Procedure možete kreirati i samostalno, mogu se pozivati iz drugih procedura ili pokretati na malopre opisani način. U ovom tekstu će biti pokazano kako se piše jednostavan kod, a kako se zatim povezuje sa objektima pomoću kojih se vrši njegovo pokretanje.

Otvorite novi Excel dokument, uđite u VBA editor a zatim iz Insert menija dodajte novi modul. Sintaksa za kreiranje procedura je sledeća:

Sub <naziv procedure> [(<argument 1>,…,<argument n>]

End Sub

Iza naredbe Sub moguće je u zagradi navesti jedan ili više ulaznih argumenata, što može da bude korisno ako proceduru pozivamo iz nekog drugog programa.

Hajde da kreiramo proceduru koja se zove Primer i napišemo jednostavan kod:

Sub Primer()

‘Moj prvi program

Dim a, b, c As Integer
a = 1
b = 2
c = a + b

MsgBox c

End Sub

Prva linija koda je komentar, što je ustvari tekst koji smo naveli iza jednostrukog znaka navoda. Komentari nisu obavezni, ali su veoma korisni radi boljeg dokumentovanja programa koje pišemo.

U programu smo dalje deklarisali smo celobrojne promenljive a, b i c. Prve dve su dobile neke vrednosti, a treću smo definisali kao njihov zbir. Na kraju koristimo komandu MsgBox kojom se poziva metod za prikaz vrednosti u okviru dijalog prozora, što je način na koji možemo da prikažemo izračunati zbir.

Zatim je potrebno da snimimo datoteku. Excel će nam ponuditi da je snimimo pod XLSM ekstenzijom pošto ona sadrži makroe.

Da bi smo program pokrenuli, potrebno je da u Excel radnom listu dodamo objekat kome možemo da ga pridružimo. To najlakše postižemo dodavanjem pravougaonika u koji možemo da upišemo neki tekst, a kada iznad njega kliknemo desnim tasterom miša otvoriće se kontekstni meni gde biramo opciju Assign macro. Pokretanjem opcije otvoriće se dijalog prozor u kome biramo proceduru Primer i pridružimo je objektu. Kada sledeći put kliknemo na pravougaonik pokrenuće se ova procedura.