Rangiranje

U jednom od prethodnih „recepata“ mogli ste da se upoznate sa funkcijom EARLIER. Ovde ste mogli da saznate kako da iskoristite ovu funkciju za izračunavanje ranga na osnovu koga određujemo koji proizvod ima najvišu cenu. Ovo može da se uradi i puno jednostavnije, primenom funkcije RANKX. Hajde da vidimo kako se ona koristi i koje sve opcije poseduje!

Krećemo od primera koji ste mogli da sretnete u nekim prethodnim objavama, radimo u tabeli Artikli koja sadrži podatke o 175 proizvoda, a analiziramo kolonu u kojoj se nalaze njihove prodajne cene (PC).

Sintaksa funkcije RANKX je:

RANKX(<tabela>;<izraz>[; <vrednost>[; <redosled sortiranja>[; <jednake vrednosti>]]]) 

Ova funkcija ima dva obavezna parametra, ostali su opcioni. Prvi je naziv tabele u kojoj vršimo izračunavanje ranga, a drugi je kolona koju rangiramo. Na primer, ako dodamo izračunatu kolonu unosom formule:

=RANKX(Artikli;Artikli[PC])

a potom sortiramo prodajne cene u opadajućem redosledu videćemo rang cena. Najviše cene imaju rang 1, a što su cene niže to im je niži i rang.

Sledeći parametar predstavlja izraz ili vrednost za koju želimo da izračunamo rang. Ako npr. unesemo cenu 242,57 u formulu:

=RANKX(Artikli;Artikli[PC];242,57)

ona vraća vrednost 14, što je pozicija ove cene u odnosu na ostale u tabeli.

Sledeći parametar predstavlja smer sortiranja i može da bude ASC (rastući redosled) ili DESC (opadajući redosled). Npr. ako unesemo formulu:

=RANKX(Artikli;Artikli[PC];;ASC)

rangovi će biti prikazani u rastućem redosledu.

Poslednji parametar govori kako treba da se ponaša algoritam rangiranja kada pronađe jednake vrednosti. Možemo da izaberemo opciju Skip ili Dense. Skip podrazumeva npr. da, kada na početku imamo 5 jednakih vrednosti, šesta neće imati rang 2 već rang 6 (5+1). Dense podrazumeva da nakon istih vrednosti rang zauzima prvu sledeću. Npr. ako su prva dva broja jednaka rang trećeg će biti broj 2.