Razdvajanje teksta

Funkcija TEXTJOIN je jedna od novijih, do skoro raspoloživa isključivo Microsoft 365 pretplatnicima, a ona omogućava spajanje više stringova u jedan njihovim zadavanjem, a zatim definisanjem delimitera i opcije za ignorisanje onih koji su prazni. Od skoro se pojavila i funkcija TEXTSPLIT čija je namena razdvajanje stringova, a kako se ona upotrebljava saznaćete u „receptu“ koji sledi…

Sintaksa funkcije TEXTSPLIT je sledeća:

TEXTSPLIT (<tekst>; <delimiter>; [<delimiter reda>];
[<ignorisanje praznih>]; [<mod>]; [<širina>])

Prva dva argumenta funkcije su tekst i delimiter- znak koji se koristi za razdvajanje teksta. Treći argument je opcioni i unosi se ako postoji delimiter za razdvajanje teksta u više redova. Argument za ignorisanje praznih, kao u funkciji TEXTJOIN, određuje da li se ignorišu prazni stringovi. Mod ukazuje na to da li, prilikom pretraživanja, funkcija pravi razliku između velikih i malih slova. Poslednji argument je vrednost kojom se zamenjuju nepostojeći znakovi unutar dvodimenzionih nizova. Prosto, ako kao ovaj argument navedemo prazan string, nakon što funkcija vrati N/A grešku umesto greške biće prikazan zadati string.

Na primer, ako unesemo formulu:

=TEXTSPLIT(A1;“ „)

funkcija vraća dinamički niz koji rečenicu „Na vrh brda vrba mrda. Neka mrda.“ razdvaja prema kolonama tako da svaka reč zauzima po jednu ćeliju.

Napišimo malo složeniju formulu:

=TEXTSPLIT(A1;“ „;“.“;TRUE;0;“ „)

Rezultat je rečenica podeljena u dva reda. Nepostojeće vrednosti zamenjene su praznim stringom.