Ribbon vizualizacija

Ribbon je nova vizualizacija koja je od skoro postala deo Power BI izveštajne platforme. Kada se ona koristi? Ako želite da prikažete neke pokazatelje, npr. prihode od prodaje ili ukupne troškove u odnosu na vreme, upotrebićete ili Line ili Column chart. Ako se dvoumite između ove dve vizualizacije možete da upotrebite Ribbon koji predstavlja najbolje od obe!

Pošto je Ribbon nova vizualizacija, da biste mogli da je upotrebite treba najpre da je omogućite u podešavanjima, izborom odgovarajuće opcije u sekciji Preview Features. Nakon ove akcije ponovo pokrenite Power BI Desktop.

Koristi se vrlo jednostavno. Dodajte je iz palete vizualizacija na platno. Na x osu dodajte hijerarhiju koja se sastoji iz godine i meseca. Na y osu dodajte meru pomoću koje se izračunavaju prihodi od prodaje. Voila!