Sistematski pregled

Da li imate višak kilograma? Povišena telesna masa nije samo estetski problem, ona može da bude uzrok nastanka mnogih bolesti, stoga kompanije sprovode godišnji sistematski pregled radi provere zdravlja zaposlenih. U ovom primeru saznaćete kako da izračunate BMI (Body Mass Index), koeficijent koji ukazuje na to da li ste ispod ili iznad optimalnog raspona telesne mase kao i kako da, uz pomoć uslovnog formatiranja, označite one koji imaju nepovoljan BMI.

Počećemo od tabele zaposlenih u kojima se nalaze ime i prezime, pol, starost, visina, težina i još neki podaci. Body Mass Index se računa prema formuli težina/visina2. Ako visinu u centrimetrima izrazimo u metrima, napirešemo formulu, a zatim rezultat zaokružimo na dve decimale to treba da izgleda ovako:

=ROUND(H3/POWER(G3/100;2);2)

Prostim kopiranjem formule izračunaćemo BMI za svakog od zaposlenih.

Kako da odredimo koji zaposleni imaju nepovoljan BMI? Iskoristićemo tehniku uslovnog formatiranja! U Home traci alata izaberite Conditional Formating/New Rule, a potom označite da želite da unesete formulu radi kreiranja pravila za uslovno formatiranje. Upišite formulu:

=NOT(AND(($I3>=18,5);($I3<25)))

a zatim izaberite vid formatiranja koji boji pozadinu ćelije u žuto. Rezultat ove akcije je da će svi oni kod koji se BMI ne kreće u rasponu od 18,5 i 25 biti označeni u tabeli.