Slajder za zumiranje

Power BI Desktop je u svom novembarskom izdanju dobio je još jednu novu opciju. Kod visual-a koji sadrže previše detalja moguće je uključiti opciju Visual Zoom Slider. Ona omogućava da, bez potrebe za aktiviranjem filtera, zumirate sadržaj slajdera i steknete bolji uvid u prikazane podatke. Ova opcija ne utiče na linije trenda koje ste eventualno postavili na grafikon koji se zumira.

Za početak dodaćemo Line Chart visual u kome prikazujemo prodate količine u odnosu na datume prodaje. U meniju za formatiranje potrebno je najpre uključiti opciju Zoom Slider i izgled x i y ose grafikona će se promeniti. Na osama će se pojaviti slajder na kome možemo, pomeranjem početne i krajnje tačke, podesiti opseg osa za koji posmatramo podatke. Ako uđete u Zoom Slider meni pronaći ćete još nekoliko opcija. Najpre, da li se zumiranje vrši samo za x ili samo za y osu, a zatim da li se generišu labele i tultipovi. Podešavanjem slajdera dobija se „prozor“ kroz koji možete da posmatrate podatke iz prodaje što može da bude jako od koristi baš u ovakvim situacijama, kada analiziramo prodaju prema danima a x osa oslikava dug vremenski period.