Slučajno izabrani brojevi

Slučajno izabrani brojevi najčešće se koriste radi generisanja podataka koje želimo da iskoristimo da bi smo testirali neke izveštaje. Nekada davno oni su se dobijali tako što bi se preuzimalo sistemsko vreme, pa bi se stoti ili hiljaditi deo sekunde uzimao kao slučajan broj. Danas verovatno svaki programski jezik poseduje funkcije za generisanje slučajnih brojeva, pa i Excel. U ovu svrhu koriste se funkcije RAND i RANDBETWEEN…

Funkcija RAND koristi se bez argumenata, a ona vraća broj slučajno generisan broj između 0 i 1. Izabrani brojevi odgovaraju normalnoj raspodeli. Funkcija RANDBETWEEN ima dva argumenta, a to su donja i gornja granica. U pitanju su dva broja, a Excel vraća slučajno generisanu vrednost koja se nalazi između ova dva broja. Sintaksa funkcije je:

RANDBETWEEN(<donja granica>,<gornja granica>)

Kada postoji potreba za slučajnoizabranim brojevima obično nam trebaju celi brojevi, zaokruženi na stotine ili na hiljade. Ovakve brojeve dobijemo tako što napišemo formulu u kojoj primenimo neku matematičku operaciju u odnosu na slučajno izabrani broj. Na primer, ako nam trebaju brojevi između 10 i 100, a da pripadaju skupu 10,20,30,…,100 iskoristićemo sledeću formulu:

=RANDBETWEEN(1,10)*10

Funkcija RANDBETWEEN ima odličnu primenu kada generišemo listu transakcija. Primera radi, ako slučajno odaberemo ceo broj u nekom opsegu koji odgovara šifri partnera, pa broj koji odgovara šifri artikla, i na slučajan način odaberemo npr. prodate količine, uz malo rada i primenu VLOOKUP funkcije može se brzo generisati lista transakcija, sa nazivom partnera, artikla i prodatim količinama. Na osnovu ovakve liste možemo npr. da testiramo neku Pivot tabelu, napravimo template grafikona itd.

Kada radimo sa slučajno generisanim brojevima treba da obratimo pažnju na to da svaki put kada se izvrši rekalkulacija tabele promeniće se i brojevi. Zato je zgodno iskoristiti opciju Paste Values, kako bi formule u ćelijama zamenili vrednostima.

00049-1