Sopstvena pravila validacije

Do sada ste na sajtu „Excel kuhinjica“ mogli da pronađete puno tekstova o proveri unetih vrednosti. U najvećoj meri bilo je reč o listama, pošto se ova funkcionalnost često koristi, a načelno su spomenuti i izbor tipa podataka, zadavanje dužine teksta, raspona brojeva ili datuma… Prilikom aktiviranja opcije Data Validation na raspolaganju su i sopstvena pravila, gde je moguće uneti formulu na osnovu koje se proveravaju uneti podaci.

Da bismo pokrenuli opciju Data Validation najpre treba izabrati ćeliju ili grupu njih na koje se odnose pravila za proveru unetih vrednosti. Zatim pokrećemo ovu opciju, koja se nalazi u Data ribonu, pa u dijalog prozoru unosimo neophodne parametre. Ako želimo da zadamo sopstvena pravila validacije u padajućoj listi Allow potrebno je da izaberemo vrednost Custom, a zatim da u polju Formula unesemo formulu za validaciju. Ovde se uvek unosi logički izraz. Ako je on tačan, unos će biti prihvaćen. U suprotnom, Excel će vam javiti poruku o grešci. To može da bude sistemska poruka, a moguće je i da sami definišete tekst poruke i format obaveštenja.

Hajde da vidimo kako ovo radi kroz nekoliko jednostavnih primera. Ako, prilikom validacije ćelije B1, unesete formulu:

=EXACT(B1;PROPER(B1))

Excel će proveriti da li ste uneli početna slova reči velikim slovima. Ovo pravilo se koristi npr. kada je u ćeliju potrebno uneti ime i prezime. Funkcija EXACT poredi dve vrednosti. Ona je case sensitive, pa nije svejedno da li ćete koristiti velika ili mala slova.

Ako želite da proverite da li je korisnik uneo numerički podatak možete da unesete formulu:

=ISNUMBER(B1)

Funkcija ISTEXT koristi se za proveru da li je uneo tekst.

Ako unesete, prilikom definisanja pravila za ćeliju A2, formulu:

=A2<>UNIQUE(A:A;TRUE)

Excel će vam zabraniti da unosite vrednosti koje su prethodno postojale u koloni A. Na primer, ovo se može iskoristiti kao pravilo na osnovu koga morate da unesete različita imena u koloni A.

Kao što vidite, ideja je mnogo, eksperimentišite i probajte da kreirate sopstvena pravila validacije unosa u vašem Excel dokumentu.