Spajanje nizova

Ako radite sa tabelom u kojoj se nalazi više nizova, kao što su npr. nazivi gradova ili vrednosti prodaje u njima, do sada ste mogli da ih kombinujete isključivo kopiranjem i lepljenjem na željenu poziciju u radnom listu. Od pre nekoliko nedelja, ako ste Microsoft 365 pretplatnik, možete da koristite i dve funkcije za rad sa dinamičkim nizovima: VSTACK i HSTACK. One omogućavaju spajanje nizova i lakšu pripremu podataka za izveštavanje.

Funkcija VSTACK ima sledeću sintaksu:

VSTACK(<niz1>;[<niz2>];…)

Koristi se kada želimo da kombinujemo nizove smeštajući ih u istu kolonu, odnosno prema vertikalama. Na primer, ako imate izveštaj prodaje u kome su, po kolonama, posebno date vrednosti prodaje za tri različite zemlje upotrebom ove funkcije možete da iskombinujete sve vrednosti u jednoj koloni. Npr. ako želimo da spojimo sve nazive gradova u jednu kolonu potrebno je napisati formulu:

=VSTACK(A3:A8;C3:C7;E3:E6)

Funkcija HSTACK se koristi za kombinovanje podataka po redovima- horizontalama. Njena sintaksa je:

HSTACK(<niz1>;[<niz2>];…)

Ako unesete formulu:

=HSTACK(A3;C3;E3)

Iskombinovaćete u redu nazive prva tri grada iz tabele.