Štampanje cenovnika

Ako ste veletrgovac ili distributer često ćete formirati više cenovnika, namenjenih različitim grupama partnera, što mogu da budu maloprodaje, veleprodaje, ugostiteljski objekti… Zar ne bi li bilo dobro da sve podatke o artiklima i cenama držite u jednoj tabeli, a da samo po potrebi odštampate cenovnik za željenog kupca na osnovu definisanih kriterijuma? Hajde da vidimo primenu opcije Advanced Filter u praksi…

Za početak potrebno je da u jednom radnom listu postoji formiran opšti cenovnik. To treba da bude tradicionalna Excel tabela sa detaljnim zaglavljima, možete čak i da je formatirate u skladu sa sopstvenim željama ali nije dozvoljeno kreiranje strukturirane tabele ili dodavanje filtera- ovo može da smeta prilikom primene opcije Advanced Filter, koju ćemo da iskoristimo za generisanje cenovnika. U nekom drugom delu radne tabele treba da prekopirate zaglavlje tabele opšteg cenovnika. Ispod njega ćemo unositi vrednosti koje se koriste kao filteri. Radi udobnosti u radu u primeru smo tabelu sa kriterijumima postavili iznad tabele sa opštim cenovnikom.

Kako da generišemo cenovnik samo sa artiklima određenog prodavca, za izabrani brend ili na osnovu nekog drugog željenog kriterijuma? Na primer, hajde da vidimo kako da dobijemo podatke o artiklima sa cenama za sva piva. U gornjoj tabeli (kriterijumi), ispod naslova PRODAJNA GRUPA, potrebno je uneti reč PIVO. Zatim treba da kreiramo novi radni list, odemo na Data ribon i pokrenemo opciju Advanced Filter. Nakon što se otvori istoimeni dijalog prozor najpre je potrebno da se izabere opcija Copy to another location. U polje List Range unosimo opseg podataka u kome se nalazi opšti cenovnik, Criteria Range treba da sadrži opseg sa kriterijumom (naslov i ćelija ispod, u koju smo uneli reč „PIVO“) a u polju Copy to potrebno je zadati adresu ćelije u koju će se izvršiti kopiranje filtrirane tabele. Nakon što kliknete na OK u novom radnom listu biće prikazana tabela isključivo sa podacima za prodajnu grupu PIVO. Sada još samo treba da pripremite radni list za štampu tako što ćete da dodate zaglavlje, datum, podesite da tabela bude jednu stranicu široka…

Šta ako želimo da generišemo cenovnik za prodajnu grupu PIVO, ali nam je potrebno da se u novonastaloj tabeli vide samo kolone: ŠIFRA, NAZIV ARTIKLA I MALOPRODAJNA CENA? U tom slučaju kreiraćemo novi radni list, ponoviti postupak od malopre, samo što u novom radnom listu treba da u zaglavlju iskopiramo naslove navedenih kolona. List Range i Criteria Range sadrže iste opsege kao u prethodnom primeru, a u polje Copy to unosimo opseg ćelija gde se nalaze naslovi. Nakon što potvrdimo akciju dobićemo filtriranu tabelu u skladu sa zadatim kriterijumima.