Stop If True opcija

Kada definišemo pravila za uslovno formatiranje ponekad se desi da ih postoji više, a želimo da jedno pravilo isključuje primenu drugog. U ovakvim situacijama može da vam bude od koristi opcija Stop If True. Ona se upotrebljava na različite načine, a jedan od najjednostavnijih je filtriranje pravila za formatiranje zadatog pomoću ikonica. Hajde da vidimo kako ovo radi!

Kreirali smo jednostavnu tabelu koja prikazuje nivo zaliha za proizvode P1 do P10. Ako primenimo pravilo uslovnog formatiranja pomoću ikonica ono će, kako je podrazumevano, postaviti da crvene vrednosti budu one koje su manje ili jednake od 33, zelene one koje su veće ili jednake od 66, a žute sve vrednosti između. Kako prikazati samo zelene vrednosti? Dodaćemo novo pravilo i kreirati formulu:

=B1<66

Postavićemo da, ukoliko je uslov ispunjen, ćelije budu bez formatiranja. Ako primenimo ovo pravilo neće se ništa promeniti u izveštaju. Međutim, ako na njemu označimo opciju Stop If True ukida se formatiranje za sve ćelije koje ispunjavaju drugi uslov, tj. biće prikazane samo zelene vrednosti „semafora“.