Kada dashboard oživi…

San svakog rukovodioca je da ima ispred sebe veliki ekran sa dashboard-om koji pruža informacije o (gotovo) svemu što se dešava u njegovoj kompaniji. A da li ovo može da radi u realnom vremenu? Da, i ova mogućnost postoji još od oktobra 2019. godine za sve Power BI Professional i Premium korisnike koji koriste DirectQuery radi punjenja Modela podataka. Od skoro su dostupni i neki noviteti koji ovaj proces čine još efikasnijim…