Manipulacija opsezima i ćelijama

Za manipulaciju opsezima i ćelijama koriste se Range i Cells objekti. Oni poseduju mnoštvo korisnih svojstava i metoda pomoću kojih možemo da utičemo na sadržaj i formatiranje pojedinačnih ćelija ili njihovih opsega, bilo da su u pitanju aktivne lokacije ili one koje eksplicitno zadajemo. VBA omogućava manipulaciju pojedinačnim ćelijama, opsezima ćelija ili imenovanim opsezima…

VBA objekti

VBA pomoću objekata kontroliše ponašanje Excel-a, pa ako želite da ovladate ovim programskim jezikom i iskoristite ga na najbolji način potrebno je da se dobro upoznate sa objektima i kolekcijama, kao i sa njihovim svojstvima i metodama. U ovom tekstu ću vas upoznati sa najčešće korišćenim Excel objektima: Application, Workbooks, Worksheets, Cells… U nekim narednim tekstovima detaljnije ćemo se baviti svakim od njih.