Kićenje jelke

Došlo je vreme novogodišnjih praznika, doba kada ćete manje-više svi da kitite jelku, a to mi je poslužilo kao inspiracija za tekst o primeni još jednog tipa Excel grafikona. U pitanju je podvrsta Scatter grafikona koja se zove Bubble i pomoću koga možemo da dobijemo „XY“ dijagram kod koga se na preseku osa nalaze raznobojne „kugle“. Za izradu ovog dijagrama treba nam: tabela sa podacima, slika novogodišnje jelke i malo veštine rada u Excel-u!

Power Pivot grafikoni

Slično kao kod Pivot tabela i na osnovu Power Pivot izveštaja se mogu kreirati interaktivni grafikoni. Za razliku od tradicionalnih Pivot grafikona oni mogu da budu samostalni, što znači da ne moraju da budu direktno povezani sa Pivot tabelom, već mogu poticati i na osnovu podataka koji se nalaze u Modelu. Zajedno sa slajserima i timeline filterima mogu se koristiti za pravljenje bogatih izveštajnih tabli.

Izrada Gantograma

Gantov dijagram ili Gantogram (Gantt Chart) je tip grafikona koji se koristi za praćenje realizacije projekta po fazama, na taj način što vidimo kada koja faza počinje, koliko traje i kada se završava. On ne postoji kao standardni grafikon već ga je potrebno napraviti, što se radi modifikacijom grafikona trake (Bar Chart). U tekstu koji sledi, korak po korak, moći ćete da saznate kako da napravite Gantogram.

Pravljenje tipskih grafikona

Preduzeća često teže ka tome da unificiraju svoje izveštaje primenom unapred definisanih pravila u vezi izbora vrste fonta, stilova boja i drugih načina formatiranja. Unificiran izgled uvodi se primenom predložaka za pravljenje izveštaja (Templates), a kada želimo da pravimo tipske grafikone koristićemo predloške grafikona (Chart Templates). Pored izgleda, tipski grafikoni uvode i standardne opsege podataka na osama, što doprinosi tačnosti izveštaja.

Pivot grafikoni

Pivot grafikoni poseduju skoro sve osobine kao standardni grafikoni koji se koriste za vizualizaciju podataka za izveštavanje. Oni su specifični po tome što su uvek u vezi sa Pivot tabelom na osnovu koje su nastali ili nekim drugim izvorom podataka (model podataka). Promenom podataka u Pivot tabeli, npr. dodavanjem nove izveštajne dimenzije, automatski se ažurira izgled Pivot grafikona. Više o Pivot grafikonima možete da saznate u tekstu koji sledi…