Upotreba sekundarne ose

Ponekad će na grafikonu biti prikazane vrednosti koje nisu pouzdane. U tom slučaju, bilo bi dobro da naglasimo posmatraču da greška postoji, kao i kolika je njena tolerancija. U tu svrhu koriste se linije greške koje izražavaju potencijalnu grešku, relativno u odnosu na tačku ili marker za zadatu seriju podataka. One se takođe mogu iskoristiti i da naglase neka buduća kretanja, odnosno za izvođenje predpostavki o vrednostima podataka u budućnosti.

Linije greške

Ponekad će na grafikonu biti prikazane vrednosti koje nisu pouzdane. U tom slučaju, bilo bi dobro da naglasimo posmatraču da greška postoji, kao i kolika je njena tolerancija. U tu svrhu koriste se linije greške koje izražavaju potencijalnu grešku, relativno u odnosu na tačku ili marker za zadatu seriju podataka. One se takođe mogu iskoristiti i da naglase neka buduća kretanja, odnosno za izvođenje predpostavki o vrednostima podataka u budućnosti.

Linija trenda

Od grafikona se često očekuje da prikažu sadašnje stanje i projekciju budućih događaja. Niko pouzdano ne zna šta će se dogoditi u budućnosti, ali aproksimacijom podataka iz prošlosti moguće je utvrditi trendove. Trend, po definiciji, predstavlja opšti pravac razvoja ili promene. Excel utvrđuje trendove i prikazuje ih pomoću linije trenda korišćenjem različitih matematičkih funkcija. U ovom tekstu biće reč o tome kako prikazati liniju trenda, i to onu liniju trenda koja na najbolji način opisuje podatke.

Serije podataka u grafikonu

Grafikoni mogu da budu zasnovani na jednoj ili više serija podataka. Više serija koristi se kada želimo da prikažemo rezultate poslovanja po kvartalima ili u toku nekoliko godina. Prilikom pravljenja ovakvih grafikona važno je obratiti pažnju na podvrstu, jer ona određuje njihov izgled. Odnosno, treba da odaberemo da li pravimo Stacked ili Clustered grafikon. U toku rada postoji potreba da se serija podataka suzi ili dopuni, da se zamene redovi i kolone, da im se da opis…

Kakvih sve grafikona ima?

Nikada neću zaboraviti citat Dragomira Bojanića-Gidre, iz jednog od nastavaka serijala “Lude Godine”, koji kaže:”Daro, ti kad kažeš – kažeš malo, ali glupo”! Naravoučenije, nije teško napraviti grafikon ali treba odabrati onaj tip grafikona koji na najbolji način oslikava naše podatke. Excel poseduje mnoštvo grafikona, a u tekstu koji sledi biće reč o najčešće korišćenim, sa sugestijama kako da odaberemo onaj pravi.