Office Scripts

Office skripte omogućavaju da automatizujete postupke koji se često ponavljaju, slično kao prilikom snimanja makroa. Napisane su u programskom jeziku TypeScript, što je ustvari unapređena verzija jezika JavaScript, sa čitljivijim kodom. Ko se nekada bavio web programiranjem naći će se na poznatom terenu! Skripte ćete, u velikom broju slučajeva, generisati automatski. Ako je potrebno možete da izmenite kod i prilagodite ga svojim potrebama.