Popis robe

Popis robe je dosadna ali neophodna aktivnost koju obavezno, bar jedanput godišnje, sprovode svi oni koji se bave prodajom. Već sam ranije pisao kako izvršiti popis osnovnih sredstava. Popis robe se vrši na sličan način, s tim što ću ovoga puta da pokažem kako se ovo postiže primenom tehnike konsolidacije podataka. Ovu opciju Excel poseduje bar 10 godina unazad pa verujem da će svakom od vas biti od koristi.

Konsolidacija podataka

Konsolidacija je pojam koji označava združivanje, odnosno objedinjavanje više delova u jedinstvenu celinu. U praksi, konsolidaciju koristimo kada želimo da dobijemo neki zbirni izveštaj; na primer, kada želimo da sumiramo prodaju po mesecima, kvartalima, godinama… Najjednostavniji način da se to uradi je tako što podatke, unete u više radnih listova, sumiramo u poslednjem listu uz pomoć formule. Ali šta ako podaci u radnim listovima nisu uniformni? Excel ima rešenje i za ovaj scenario…