Generisanje šifara

Česta praksa u domaćim maloprodajnim objektima je da se veći broj artikala vode pod jednom šifrom. Ustvari, u pitanju je jedan artikal ali se ne vodi računa o njegovim dodatnim atributima kao što su: boja, veličina, dezen, sezona… Posledično, zalihe su netačne. Kako oformiti šifre artikala na takav način da se, u okviru same šifre, uzmu u obzir svi njegovi atributi? Upotrebićemo permutacije!

Dinamičke liste

Do sada ste na ovom blogu mogli već nekoliko puta da pročitate „recepte“ u kojima je bilo reč o validaciji podataka i listama. Korisnici Office 365 (Microsoft 365) pretplate imaju pristup funkcijama za rad sa dinamičkim nizovima koje se lako nose sa listama promenljive dužine. Ali šta da rade oni sa starijom verzijom Excel-a? U tekstu koji sledi saznaćete kako da uz pomoć imenovanih opsega, funkcija OFFSET i COUNTA rešite ovaj problem.

Funkcije za agregaciju podataka

Združivanje (agregacija) je termin koji označava objedinjavanje. A objedinjuje se jedan ili više nizova podataka, koji se zadaju kao argumenti funkcija, radi izvođenja neke matematičke operacije. To može da bude: sabiranje (sumiranje) niza podataka, prebrajanje, uprosečavanje, izračunavanje minimalne ili maksimalne vrednosti zadatog niza… Funkcije za agregaciju se jako često koriste i trebalo bi da ih dobro upoznate!