Kategorije podataka

Prošla godina donela nam je još jednu zanimljivu Power BI Desktop funkcionalnost. Prilikom uvoza tabela u model podataka, za izabrane kolone, moguće je zadati kategoriju podataka. Izborom kategorije može se precizno odrediti kakvi se podaci nalaze u tabeli. Na ovaj način dobijamo neke nove mogućnosti, npr. da u okviru tabele zadamo link do neke lokacije ili sliku koja opisuje proizvode.

Napredne opcije za rad u modelu

Pored svakodnevnih Model podataka sadrži i neke napredne opcije. Pomoću njih možemo da definišemo perspektive pogleda na tabele. Takođe, možemo da odredimo ponašanje kolona prilikom njihovog prevlačenja u Pivot tabele, kao i da podesimo dodatne osobine tabela koje mogu da se iskoriste prilikom pravljenja izveštaja. Na kraju, moguće je napraviti i jedan ili više sinonima za svaku kolonu, što kasnije omogućava lakše pretraživanje modela.