Excel i Power BI

U jednom starom crtanom filmu promovisana je izreka:„Mačke i miševi mogu da budu prijatelji“. Sledstveno tome, Excel i Power BI takođe mogu da budu prijatelji! Power BI omogućava uvoz Excel izveštaja, bilo da su u pitanju tradicionalne, Pivot ili Power Pivot tabele. Ovo nije sasvim nova tema, ali ne mari da je se podsetimo u jednom novom svetlu sa naglaskom na to šta možete da radite besplatno, a kada ipak morate da kupite licence.

Power BI izveštajne table

Upoznali smo se sa PowerBI radnim okruženjem i načinima kako da kreiramo izveštaje i izveštajne table. U tekstu koji sledi upoznaću vas sa preporučenim izveštajnim tablama, favoritima, radnim prostorom i grupama, prikazom i filtriranjem sadržaja koji se prikazuje u meniju. Takođe, biće reči i o dodatnim opcijama za uređivanje, dodavanje sadržaja, deljenje izveštajnih tabli. Većina ovih opcija može da se koristi i u besplatnoj varijanti PowerBI servisa.

Power BI izveštaji

U prethodnom “receptu” bilo je reč o tome kako se uvoze podaci u PowerBI, a naveli smo i brojne izvore sa kojima on može da se poveže. U tekstu koji sledi fokusiraćemo se na opis korisničkog okruženja, a zatim ćete na praktičnom primeru da vidite kako se prave izveštaji i dodaju na izveštajnu tablu. Nećemo se fokusirati na detalje ali verujem da ćete, nakon čitanja ovog teksta, biti sposobni da samostalno pravite PowerBI izveštaje.