Rangiranje

U jednom od prethodnih „recepata“ mogli ste da se upoznate sa funkcijom EARLIER. Ovde ste mogli da saznate kako da iskoristite ovu funkciju za izračunavanje ranga na osnovu koga određujemo koji proizvod ima najvišu cenu. Ovo može da se uradi i puno jednostavnije, primenom funkcije RANKX. Hajde da vidimo kako se ona koristi i koje sve opcije poseduje!

Funkcije EARLIER i EARLIEST

Formula u izračunatoj koloni će biti proračunata upotrebom konteksta reda što znači da sve kolone na koje se referenciramo daju rezultat u redu u kome se formula nalazi. Proračun se dalje nastavlja za svaki sledeći red, pa tako do kraja tabele. Pošto se izračunavanje krajnje sume odvija iterativno teško da možemo da vidimo šta se desilo u prethodnom redu kao što bi to uradili u tradicionalnim Excel formulama. Tu stupaju na scenu funkcije EARLIER i EARLIEST.