Kompresovanje slika

„Slika govori više od 1000 reči“ pa ostavljate bolji utisak kada izveštaj obogatite slikama. Ipak, mnogi korisnici ne vode računa o tome koliko su one velike pa, shodno tome, Excel datoteke progresivno rastu. Još Office 2010 je dobio opciju za optimizaciju slika koju možete da upotrebite bilo da koristite Word, Excel, PowerPoint… Optimizacijom smanjujemo slike, čime se gubi na kvalitetu, ali datoteke zauzimaju manje prostora. Kako odrediti pravu meru?

Levak prodaje

Pored rada u Excel-u moja velika ljubav, a delom i posao, je upravljanje odnosima sa klijentima (CRM). Jedan od najznačajnijih CRM grafikona za praćenje prodaje je levak prodaje. Njega svaki prodavac voli da vidi na početku svog radnog dana, jer jednim pogledom može da zaključi li prodaja stoji ili napreduje. Levak ne postoji kao standardni grafikon. On se kreira modifikacijom 3D Column grafikona, a kako se to radi saznaćete u tekstu koji sledi…

Formatiranje grafičkih objekata

Excel je od verzije 2007 obogaćen obiljem opcija za „ulepšavanje“ izveštaja, a iz verzije u verziju nudi sve više ovakvih funkcionalnosti koje se mogu primeniti za formatiranje svih grafičkih objekata, bilo da su u pitanju grafikoni ili njihovi elementi, slike, oblici, šeme… U tekstu koji sledi biće pokazano kako može da se promeni izgled grafičkog objekta: njegovog tela, okvira, primena specijalnih stilova za formatiranje…

Interaktivni filteri

Filtriranje Pivot tabela može da se vrši i uz pomoć interaktivnih filtera, a to su: klizači-slajseri (Slicers) i vremenski okvir (Timeline). U pitanju su grafički objekti koji se mogu koristiti, kako sa Pivot tabelama, tako i sa strukturiranim tabelama. Slajseri se prave na osnovu zadate dimenzije izveštavanja, a mogu biti međusobno i povezani, prema principu podređenih i nadređenih. Timeline filteri se prave isključivo na osnovu vremenskih dimenzija izveštavanja.

Brzi grafikoni (Sparklines)

Brzi grafikoni (Sparklines) su funkcionalnost koja se koristi za vizualizaciju malih serija podataka. U pitanju su grafikoni sadržani u ćeliji, a to mogu biti kolone, kolone gubitka/dobitka ili linijski grafikoni. Ovu novinu je doneo Excel 2010, a vrlo brzo je našla primenu u izradi korporativnih izveštaja gde treba da se naglase ključni indikatori ili trendovi poslovanja. Ona nam omogućava da lakše uočimo potencijalne probleme pomoću lepih i jasnih izveštaja.