Izvoz dokumenata

Navikli smo da, kada želimo da promenimo tip Excel dokumenta, snimimo isti pod drugim nazivom. Ipak, u nekim novijim verzijama Excel-a ova operacija je dodatno olakšana. Ako uđemo u Backstage view tamo ćemo pronaći meni Export koji omogućava direktan izvoz u PDF ili promenu tipa datoteke. Takođe, postoji mogućnost i direktnog dodavanja dokumenta u Power BI.

LOOKUPVALUE

Ako ste pomislili da ćete se, kada počnete da koristite PowerPivot, osloboditi funkcija za pretraživanje nizova bili ste u zabludi! Iako koncept modela podataka ne ide „ruku pod ruku“ sa potrebom da se koriste ovakve funkcije ponekad je ipak potrebno pretraživati nizove. U ovu namenu upotrebićete funkciju LOOKUPVALUE, a kako se ona koristi, u kombinaciji sa funkcijom WEEKDAY, saznaćete u tekstu koji sledi.

Excel dodaci

Office Store je repozitorijum odakle možete preuzeti brojne dodatke (Add-ins), uređene prema kategorijama, razvijene od strane bogate programerske zajednice, pomoću kojih vam se pruža mogućnost da unapredite izveštajne mogućnosti Excel-a. Dodaci se razlikuju od tradicionalnih grafikona jer često poseduju element interaktivnosti. Gledajte na njih kao na male aplikacije koje služe da unaprede izgled vaših izveštaja.

Slajseri u službi proračuna

Slajseri su grafički objekti koji se koriste kao interaktivni filteri za filtriranje izveštaja u Pivot tabelama. U kombinaciji sa određenim DAX funkcijama oni se mogu iskoristiti za zadavanje parametara proračuna. U tekstu koji sledi biće pokazano kako da uradimo izveštaj prodaje u kome se na osnovu kursne liste računa vrednost prodaje u zadatoj valuti. Za ispitivanje statusa slajsera iskoristićemo funkciju HASONEVALUE.

Kumulativni pregled prodaje

Izveštaji često zahtevaju da pored uobičajenog pregleda prodaje kreiramo i “Running Total”, odnosno da pratimo njen kumulativni rast od početka meseca, kvartala ili godine. U tu svrhu koriste se Time Intelligence funkcije DATESMTD, DATESQTD i DATESYTD pomoću kojih možemo da pratimo kumulativni rast prodaje od početka meseca, kvartala ili godine. Više o upotrebi ovih funkcija možete da saznate u tekstu koji sledi…