Trake alata i prečice ka opcijama

Excel 2007 je doneo novo radno okruženje zasnovano na trakama alata (Ribbons). Ova novina je iznervirala mnoge iskusne korisnike (koji su umeli da podese prečice ka najćešće korišćenim opcijama), a oduševila nove korisnike (koji su videli neke opcije za koje nisu ni slutili da postoje). Da bi “smirili strasti” programeri Office paketa su najpre dodali traku alata brzih pristupa (Quick Access Toolbar) i mogućnost podešavanja sadržaja traka alata (Office 2010).

Manipulacija radnim listovima

Podaci koje unosimo i obrađujemo često se nalaze u više radnih listova (Spreadsheets). U zavisnosti od verzije Excel-a koju koristite, nakon pokretanja programa, svaki novi dokument ima jedan ili više radnih listova. Broj radnih listova koji se pojavljuje u svakom novom dokumentu može se postaviti u opštim podešavanjima, a korisnici mogu samostalno da dodaju, brišu, premeštaju, menjaju boju ili ime radnog lista. Preraspodela tabela po radnim listovima može da vam pomogne da budete puno organizovaniji.

Prečice za redove/kolone

Prilikom rada sa tabelama često postoji potreba za manipulacijom redovima i kolonama, a čini je dodavanje, brisanje, sakrivanje ili prikazivanje skrivenih redova ili kolona. Manipulaciju obično činimo odabirom neke od opcija iz Home trake alata, ali postoji nekoliko prečica koje mogu da nam pomognu da ove operacije izvodimo mnogo brže.

Prečice za kretanje i selekciju

Excel prečice za kretanje i selekciju su one koje ćete u velikoj meri koristiti u svakodnevnom radu. Nemate izbora: prilikom rada sa tabelama ovo su najčešće obavljane operacije, a ako primenite prečice one će vas učiniti značajno produktivnijim. Produktivnost je posledica bržeg rada, jer ćete većinu zadataka moći da obavite isključivo pomoću tastature. Posebno u slučaju kada koristite laptop računar, jer kada ste “u pokretu” možda nećete imati omiljenu životinju svakog programera (miša) pri ruci.

Prečice za brzo formatiranje

Pri svakodnevnom radu često unosimo brojeve, a zatim formatiramo način njihovog prikaza unutar ćelije. Ovo se uobičajeno radi aktiviranjem opcije Format Cells, sa Home trake alata ili pomoću prečice CTRL+1, a zatim izborom neke od opcija prikaza sadržaja ćelije koje su objedinjene u okviru kartice Number. Ali pošto u praksi baratamo sa svega nekoliko formata zapisa broja, puno je korisnije upotrebiti prečice za brzo formatiranje sadržaja.