Koliko je snažna naša konkurencija?

Prilikom pravljenja Marketing plana jedna od aktivnosti koja se obavlja je i analiza konkurencije. Koliko je snažna naša konkurencija? Postoji više načina da ovo saznamo, a to se možda najlakše postiže praćenjem prihoda i profita konkurenata u periodu od nekoliko godina. U tekstu koji sledi biće prikazano nekoliko grafikona koji treba da pokažu gde se nalazi naša kompanija, a gde su naši najveći konkurenti u tržišnoj utakmici.

Kićenje jelke

Došlo je vreme novogodišnjih praznika, doba kada ćete manje-više svi da kitite jelku, a to mi je poslužilo kao inspiracija za tekst o primeni još jednog tipa Excel grafikona. U pitanju je podvrsta Scatter grafikona koja se zove Bubble i pomoću koga možemo da dobijemo „XY“ dijagram kod koga se na preseku osa nalaze raznobojne „kugle“. Za izradu ovog dijagrama treba nam: tabela sa podacima, slika novogodišnje jelke i malo veštine rada u Excel-u!

Power View

Ovo je alat za kreiranje istoimenih grafičkih izveštaja, napravljen uz pomoć Microsoft Silverlight tehnologije, a zasnovan na podacima iz Modela. On omogućava da postojeće izveštajne dimenzije prikažemo uz pomoć tradicionalnih grafikona, vremenski orijentisanih grafikona, mapa… Međusobna povezanost elemenata čini ga efikasnim alatom za pravljenje izveštajnih tabli, a može da se iskoristi i za pravljenje SharePoint izveštaja.

Power Pivot grafikoni

Slično kao kod Pivot tabela i na osnovu Power Pivot izveštaja se mogu kreirati interaktivni grafikoni. Za razliku od tradicionalnih Pivot grafikona oni mogu da budu samostalni, što znači da ne moraju da budu direktno povezani sa Pivot tabelom, već mogu poticati i na osnovu podataka koji se nalaze u Modelu. Zajedno sa slajserima i timeline filterima mogu se koristiti za pravljenje bogatih izveštajnih tabli.

Slikoviti grafikoni

Do sada ste u nekoliko “recepata” mogli da saznate kako se prave i ulepšavaju grafikoni. U ovom će biti reč o tome kako da kombinujemo grafikone i slike. Najpre, na primeru jednostavnog grafikona sa kolonama, videćete kako da kolone zamenite slikom. Zatim ćemo da dodamo i sliku kao pozadinu. Iako ovde neće biti reč o novim funkcionalnostima, pomoću trikova koje ću vam pokazati vaši izveštaji će izgledati mnogo lepše.