Komentari deljenih dokumenata

Komentari u Excel-u nisu nova funkcionalnost. Ipak, iz verzije u verziju sve više se radilo na unapređenju mogućnosti zajedničkog rada na dokumentima. Sledstveno tome, Excel poseduje novi tip komentara. Oni se odnose na komentarisanje deljenih dokumenata koji se, u većini slučajeva, nalaze na OneDrive repozitorijumu, a možete ih pregledati na jednostavan način: klikom na dugme Comments u gornjem desnom uglu prozora.

Škrabanje po izveštaju

Excel se sve više koristi na prenosnim računarima. Iako oni, zbog svoje veličine, nisu idealno rešenje za pravljenje izveštaja, pošto omogućavaju mobilnost, ovi računari ili tablet uređaji su odlično rešenje za prezentaciju. Od skoro Excel poseduje grupu opcija, objedinjenih u okviru Draw ribona, koje omogućavaju „švrljanje“ po izveštaju- notaciju i dopisivanje komentara, slično kao što bismo to učinili olovkom.

VBA i komentari

Komentari u Excel-u su pogodan način da ostavite napomene u vezi rezultata računanja koje ste dobili ili da na drugi način obrazložite svoj rad u radnom listu. VBA omogućava lako dodavanje i brisanje komentara. U tekstu koji sledi biće reč o tome kako napraviti programe pomoću kojih dodajete ili brišete komentare u aktivnoj ćeliji.

Promena izgleda komentara

Komentari su grafički objekti pa samim tim možemo da im promenimo izgled. Zašto bi to radili? Možda želimo da budemo originalni, da izveštaji koje smo napravili izgledaju drugačije od ostalih? U tom slučaju možemo da promenimo oblik komentara. A zatim, možemo da promenimo stil teksta u komentaru ili boju njegove pozadine. Hajde da pokažemo kako da uz pomoć komentara naglasite pojedine delove izveštaja!

Upotreba komentara

Zajednički rad više ljudi na jednom dokumentu je česta praksa. Ponekad je potrebno ostaviti komentar radi usklađivanja rada sa drugim korisnicima ili lakšeg razumevanja podataka i postupaka prilikom izrade proračuna. Komentar treba da bude uočljiv, da sadrži ime osobe koja je komentarisala podatke i da, prema potrebi, može lako da se ukloni sa ekrana ili da se ne štampa zajedno sa podacima u tabelama. Dobrodošli u svet Excel komentara!