Dinamičke liste

Do sada ste na ovom blogu mogli već nekoliko puta da pročitate „recepte“ u kojima je bilo reč o validaciji podataka i listama. Korisnici Office 365 (Microsoft 365) pretplate imaju pristup funkcijama za rad sa dinamičkim nizovima koje se lako nose sa listama promenljive dužine. Ali šta da rade oni sa starijom verzijom Excel-a? U tekstu koji sledi saznaćete kako da uz pomoć imenovanih opsega, funkcija OFFSET i COUNTA rešite ovaj problem.

Power BI grupe

Power BI grupe omogućavaju grupisanje podataka u okviru visual-a radi efikasnijeg izveštavanja. U zavisnosti od tipa dimenzije koja se u visual-u nalazi (kategorija ili mera) moguće je grupisati delove izveštaja prema zadatim kategorijama (Lists) ili segmentima izveštavanja (Bins). Takođe, moguće je kreirati grupe kao i prikazati ostale serije (Others). O svemu ovome saznaćete više u „receptu“ koji sledi…