Azure mape

Azure Maps je novi Power BI visual koji omogućava prikaz podataka na geoprostornim mapama koje omogućavaju veću preciznost prikaza, te su kao takve pogodne za razvoj Internet i mobilnih aplikacija, kao i specifičnih izveštaja u kojima je važna tačna lokacija objekta. Ove mape su puno bolji izbor kada imate tačnu lokaciju objekta koji želite da prikažete na mapi (geografska širina, geografska dužina)…

Popunjene mape

Excel 2019 dobio je novu vrstu mapa koje možemo da iskoristimo kako bi na lepši način ilustrovali podatke iz tabela koje smo napravili. Zapravo, u pitanju je još jedan grafikon koji možemo da dodamo iz Insert trake alata ili nakon pokretanja opcije Recomended Charts. On nam omogućava kreiranje „popunjenih mapa“, gde se svaka zemlja iz zadatog skupa podataka boji saglasno vrednosti.

ArcGIS mape

Vektorske mape su uvek bile bolje u odnosu na rasterske zbog boljeg kvaliteta i preciznijeg prikaza lokacija. Power BI od skoro podržava ArcGIS mape, zasnovane na geografskom informacionom sistemu kompanije Esri, koje pored uobičajenih funkcionalnosti nude mogućnost korišćenja dodatnih opcija i prikaza statistika. U tekstu koji sledi biće reč o osnovnim osobinama ovog visual-a.

Bing Maps

Većina nas koristi Google mape, ali od pre nekoliko godina i kompanija Microsoft je ušla u trku te je kreirala svoju verziju mapa, koju je prema pretraživaču nazvala Bing Maps. Od Excel-a 2016 u njemu postoji istoimeni dodatak koji možete da iskoristite za prikazivanje grafikona na mapama. On omogućava da podatke, u vidu grafikona, prikažete na mapama koje se mogu prilagoditi željenom izgledu izveštaja.

Mape u Power View izveštajima

Ukoliko u Modelu podataka imamo neke univerzalne geografske podatke (naziv grada, regije, zemlje itd.) možemo da ih iskoristimo za pravljenje grafikona na PowerView mapama. Radi se o izveštajima koji se prikazuju pomoću Bing mapa, nakon što se pokrene mehanizam za pretraživanje i poređenje geografskih podataka iz Modela sa bazom podataka geografskih lokacija. Mape su deo ekosistema PowerView izveštaja i čine sjajnu dopunu izveštajnih tabli.