Funkcije BYROW i BYCOL

Funkcije BYROW i BYCOL služe da, za zadati red ili kolonu, izvrše kalkulaciju zadatu pomoću funkcije LAMBDA koja koristi samo jedan argument. Ovo ih, na neki način, razlikuje od funkcije o kojoj je bilo reč u prethodno objavi. Obe funkcije rade na sličan način. Razlikuju se samo po tome da li preuzimaju podatke potrebne za izračunavanje iz reda ili kolone.

Aktuelne cene

Cenovnik je spisak artikala sa pripadajućim cenama koje, po pravilu, ne bi trebalo menjati češće od jedanput dnevno. U praksi ga formiramo tako što redom dodajemo šifre artikala, datume i cene u tabelu. Kako pronaći poslednju (aktuelnu) cenu? Iako na prvi pogled izgleda jednostavno, ovo je prilična glavolomka. Takođe, to je odlična demonstracija praktične primene formula sa nizovima i jedan od „recepata“ koji će vam se sigurno dopasti.

Funkcije za agregaciju podataka

Združivanje (agregacija) je termin koji označava objedinjavanje. A objedinjuje se jedan ili više nizova podataka, koji se zadaju kao argumenti funkcija, radi izvođenja neke matematičke operacije. To može da bude: sabiranje (sumiranje) niza podataka, prebrajanje, uprosečavanje, izračunavanje minimalne ili maksimalne vrednosti zadatog niza… Funkcije za agregaciju se jako često koriste i trebalo bi da ih dobro upoznate!