Grupe kalulacija

Grupe kalkulacija (Calculation groups) je nova opcija u okviru Power BI Desktop aplikacije pomoću koje možemo da implementiramo DAX grupe kalkulacija u okviru modela podataka. One služe da pojednostavimo kalkulacije kada koristimo slične DAX izraze, kod kojih varira samo promenljiva (izraz) koja se u njima pojavljuje.  Njihovim dodavanjem vrši se automatski optimizacija modela uklanjanjem implicitnih mera.

Kreiranje izveštajnih dimenzija

Izveštajne dimenzije su sva ona polja koja možete da vidite u Fields meniju, a koja se koriste za popunjavanje izveštaja. U osnovi, to su kolone tabela u Modelu. Takođe, to mogu da budu i izračunate kolone ili mere. U nekim ranijim „receptima“ govorio sam o tome kako se kreiraju u PowerPivot Modelu, a sada ću pokazati kako da to uradite uz pomoć PowerBI Desktop rešenja. Takođe, pomenuću još jedan zanimljiv novitet: izračunate tabele!

Power BI Desktop

U jednom od ranijih tekstova bilo je reči o tome da PowerBI dolazi u više „ukusa“: kao Cloud servis (PowerBI.com), kao razvojno okruženje (PowerBI Desktop) i kao apliakcija za mobilne uređaje, dostupna na Windows, Android i iOS platformi (PowerBI Mobile). Pošto će se većina vas, koji čitate ove redove, baviti razvojem izveštaja odlučio sam da na praktičnom primeru pokažem kako se koristi PowerBI Desktop.

DAX, osnovni pojmovi

DAX (Data Analysis Expressions) je jezik koji se koristi za kreiranje izraza (formula) radi pravljenja izveštajnih dimenzija koje se koriste u PowerPivot tabelama. Isti izrazi mogu da se koriste i za tabularni model u okviru rešenja MS SQL Server Analysis Services. Veliki broj DAX funkcija ima istu sintaksu kao Excel funkcije, dok neke druge mogu da rade sa relacionim podacima i vrše dinamičku agregaciju podataka, njihovo filtriranje itd.