Zakazivanje sastanaka

Calendar meni je mesto gde se planiraju Microsoft Teams sastanci i događaji (vebminari). Ovaj meni nije dostupan u besplatnoj verziji Teams-a. Povezan je sa odgovarajućim Exchange Online nalogom i kalendarom i omogućava da kreirate jednokratan ili ponavljajući sastanak, za članove organizacije i/ili eksterne korisnike, pripadnike kanala itd. Proces zakazivanja sastanaka je lak i intuitivan, hajde da vidimo kako se ovo radi!

Upravljanje timovima

Kada kreirate tim potrebno je da dodate članove, napravite kanale ili obavite neke dodatne administrativne zadatke. U tu svrhu potrebno je da uđete u Teams meni, izaberete željeni tim, a zatim da otvorite njegov kontekstni meni (klikom na „…“) i izaberete opciju Manage team. U centralnom delu prozora pojaviće se pri vrhu naziv tima i avatar- slika koja ga predstavlja. Ispod su u karticama organizovane opcije za upravljanje timom.

Timovi i kanali

Okosnicu Microsoft Teams servisa čine timovi i kanali, što označava učesnike u komunikaciji i mesta gde se (teme u vezi kojih se) razmenjuju informacije, datoteke i radi na zajedničkim projektima. U ovom tekstu će biti opisane teorijske postavke i osnovni principi rada sa timovima i kanalima, a u nekim narednim imaćete prilike da se upoznate sa pojedinostima u vezi sa praktičnim radom.