Iz redova u kolone…

Funkcija TRANSPOSE postoji već jako dugo i omogućava da, kada radite sa formulama koje sadrže nizove, izvršite njihovo transponovanje iz reda u kolonu ili obrnuto. Sličan efekat može da se dobije primenom opcije Paste Special. Od skoro, Excel koji se nudi korisnicima putem Microsoft 365 pretplate, poseduje funkcije TOROW i TOCOL pomoću kojih možemo lako da redove pretvaramo u kolone, a kolone u redove…

Razdvajanje teksta

Funkcija TEXTJOIN je jedna od novijih, do skoro raspoloživa isključivo Microsoft 365 pretplatnicima, a ona omogućava spajanje više stringova u jedan njihovim zadavanjem, a zatim definisanjem delimitera i opcije za ignorisanje onih koji su prazni. Od skoro se pojavila i funkcija TEXTSPLIT čija je namena razdvajanje stringova, a kako se ona upotrebljava saznaćete u „receptu“ koji sledi…

Izvlačenje reči iz rečenice

U okviru bloga „Excel kuhinjica“ do sada ste mogli da se upoznate sa mnogim funkcijama za manipulaciju tekstom. Od avgusta 2022. (nezvanično), a zvanično od pre nekoliko nedelja, Microsoft 365 pretplatnicima su na raspolaganju neke nove funkcije koje doprinose produktivnosti i mogu da vam pomognu da lakše preuzmete pojedine delove iz zadatog teksta.

Istorija verzija

Istorija verzija (Version History) je odlična funkcionalnost koju mogu da koriste svi Microsoft 365 pretplatnici koji datoteke čuvaju na SharePoint ili OneDrive repozitorijumu. Čuvanje datoteka u oblaku donosi puno pogodnosti, a jedna od njih je pregled svih verzija i mogućnost vraćanja neke od prethodnih verzije Excel dokumenta na kome su radili jedan ili više korisnika.

Advanced Formula Environment

Pisanje Excel formula uz pomoć Name Manager-a ume da bude zahtevan posao. Kada pišete jednostavne formule još ćete se nekako i snaći. Kod složenih formula ili pri izmeni postojećih velike su šanse da ćete pogrešiti. Funkcija LAMBDA omogućava da pravite svoje funkcije kao imena koja se dodaju u Name Manager-u, a da bi se ovaj posao olakšao Microsoft je kreirao Excel dodatak za pravljenje složenih formula: Advanced Formula Environment.