Pretraga po delu naziva

Pre mnogo godina radio sam u preduzeću ECOFINANCE za koje sam, u to vreme, napisao u Excel aplikaciju za fakturisanje. Čini mi se da je bila dosta jednostavna za korišćenje. Delom, zato što je bilo dovoljno uneti deo naziva šifre ili proizvoda da bi se pronašao željeni artikal. Prodavac bi dalje samo izabrao količinu i pakovanje te bi brzo mogao da nastavi sa unosom stavki sve dok ne završi dokument. Danas ovo može da se postigne puno jednostavnije, bez VBA programiranja…

Delići teksta

Imlementacijom poslovnog softvera obično u njega preuzimamo deo podataka iz prethodno korišćene aplikacije, pre svega šifarnike partnera i artikala. Podaci se obično iz stare aplikacije izvezu u Excel, tu se obrade, pa se uvezu u novi softver. Prilikom obrade često postoji potreba da tekst u nekoj od kolona “odseče” sa leve, desne strane ili od zadate pozicije ili da se pronađe neki njegov deo kako bi se iskoristio sa generisanje nekog novog sadržaja…