Označavanje pronađenih vrednosti

Kada radimo sa velikim tabelama često je potrebno olakšati njihovu pretragu. Jedan od načina da se ovo učini je primenom opcije za uslovno formatiranje, pomoću koje možemo da označimo sve redove u kojima je pronađena vrednost koja odgovara zadatom kriterijumu. U narednom „receptu“ saznaćete kako se ovo radi…

Gde ono beše?

Kompanija Microsoft stalno radi na tome da unapredi korisničko iskustvo i olakša svakodnevni rad u Excel-u. Pre nekoliko godina pojavila se opcija Tell me what you want to do, da bi se kasnije njene funkcionalnosti integrisala u Search polju, koje i dalje možete da vidite u naslovnoj traci. Pretraga je sada postala deo kontekstnog menija, a pretraživanje opcija je još lakše nego ranije…

Pretraga po delu naziva

Pre mnogo godina radio sam u preduzeću ECOFINANCE za koje sam, u to vreme, napisao u Excel aplikaciju za fakturisanje. Čini mi se da je bila dosta jednostavna za korišćenje. Delom, zato što je bilo dovoljno uneti deo naziva šifre ili proizvoda da bi se pronašao željeni artikal. Prodavac bi dalje samo izabrao količinu i pakovanje te bi brzo mogao da nastavi sa unosom stavki sve dok ne završi dokument. Danas ovo može da se postigne puno jednostavnije, bez VBA programiranja…

Delići teksta

Imlementacijom poslovnog softvera obično u njega preuzimamo deo podataka iz prethodno korišćene aplikacije, pre svega šifarnike partnera i artikala. Podaci se obično iz stare aplikacije izvezu u Excel, tu se obrade, pa se uvezu u novi softver. Prilikom obrade često postoji potreba da tekst u nekoj od kolona „odseče“ sa leve, desne strane ili od zadate pozicije ili da se pronađe neki njegov deo kako bi se iskoristio sa generisanje nekog novog sadržaja…