Izgled dugmeta

Dugmad u Power BI izveštajima se koristi za navigaciju između različitih stranica izveštaja pa je, pored funkcionalnog aspekta, važno i da ona lepo izgledaju. Prilikom dodavanja praznog dugmeta Power BI Desktop omogućava puno opcija za formatiranje njegovog izgleda. Od skoro je moguće dodati i slike koje će predstavljati dugme, a takođe i izabrati različite slike za različita stanja (osnovno, miš iznad dugmeta, kliknuto dugme itd.)

Slikoviti grafikoni

Do sada ste u nekoliko “recepata” mogli da saznate kako se prave i ulepšavaju grafikoni. U ovom će biti reč o tome kako da kombinujemo grafikone i slike. Najpre, na primeru jednostavnog grafikona sa kolonama, videćete kako da kolone zamenite slikom. Zatim ćemo da dodamo i sliku kao pozadinu. Iako ovde neće biti reč o novim funkcionalnostima, pomoću trikova koje ću vam pokazati vaši izveštaji će izgledati mnogo lepše.

Pretvaranje tabele u sliku

Prebacivanje Excel tabele u neku drugu aplikaciju kao npr. PowerPoint ume da bude nezgodan posao. Ako vas mrzi da se bavite detaljima postoji jako jednostavan način da ovo uradite, a to je da gotovu tabelu pretvorite u sliku, pa da zatim sliku iskopirate na željenu destinaciju. Ovo može da se uradi pomoću opcije Paste Special, kao i pomoću Camera alata, a u tekstu koji sledi biće reč o tome kako da najlakše iskoristite ovu opciju.