Small multiples

Prilikom kreiranja izveštaja često važi ono pravilo da je manje bolje. Odnosno, umesto da sve prikažete pomoću jednog visual-a često je bolja taktika da kreirate nekoliko manjih pa da, primenom filtera, birate šta će od podataka biti prikazano. Od sada je ovaj postupak dodatno uprošćen uvođenjem opcije Small Multiples. Ona omogućava da jedan grafikon razdvojite na više manjih na osnovu zadate dimenzije.