Artikli sa najvećim zalihama

Poslovanje većine preduzeća je nemoguće bez čuvanja određenog nivoa zaliha. Višak artikala na zalihama, ako za to ne postoji ekonomsko opravdanje, predstavlja gubitak koji se ogleda, kako kroz troškove skladištenja, tako i kroz visinu zarobljenog obrtnog kapitala. Excel ima jako jednostavan način za utvrđivanje količine artikala kojih je najviše na zalihama, kao i svih dodatnih informacija u vezi tih artikala.

Rangovi

Jedna od prvih stvari koje ste naučili u Excel-u su bile funkcije za određivanje maksimuma (MAX) i minimuma (MIN) skupa podataka. Takođe, sortiranjem skupa može se lako utvrditi poredak njegovih članova, od najmanjeg ka najvećem ili u obrnutom smeru. Ali, pošto nije zgodno da ručno brojimo poredak članova, možemo da iskoristimo neku od Excel funkcija za utrvrđivanje rangova.