Narativi

Power BI narativi predstavljaju novu funkcionalnost koja omogućava dodavanje teksta, kreiranog na osnovu jednog ili više visual-a, u kome su opisani poslovni trendovi proistekli iz izveštaja. Prilikom njihovog pravljenja narativi se automatski generišu na engleskom jeziku, ali se tekst može ručno izmeniti (prevesti) i formatirati na željeni način. Takođe, moguće je u narative dodati i nove vrednosti na osnovu zadate formule.