DAX funkcije za generisanje tabela

DAX je iskazni jezik koji dolazi u nekoliko „ukusa“. Iako su većina funkcija raspoložive za Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services postoje neke od njih koje su specifične za pojedine platforme. Pošto Power BI poseduje mogućnost generisanja tabela a postoje DAX funkcije koje, kao rezultat, vraćaju tabele u ovom tekstu ćemo se pozabaviti nekima od njih koje se mogu iskoristiti samo u Power BI DAX izrazima, ne i u Excel-u.

Korporativni izveštaji

Rad u velikim kompanijama, posebno u multinacionalnim korporacijama, često podrazumeva periodično slanje standardizovanih izveštaja koji imaju za cilj da rukovodstvu pruže informacije o poslovanju. To su najčešće konsolidovani bilansi i drugi izveštaji kojima se prikazuju ključni indikatori performansi, a zaposleni koji treba da ih popune imaju zadatak da unesu podatke u već gotove predloške.

Uvoz tabele sa Interneta

Uvoz tabele sa Interneta je korisna Excel opcija koja je došla u pogrešno vreme. Nekada, kada su veb dizajneri pravili stranice uz upotrebu TABLE strukture, tabelarni podaci su se nalazili u tabelama (gde i treba da budu). Danas se promenio pristup izrade Internet prezentacija, pa se u najvećoj meri koriste DIV oznake za prikaz tabelarnih podataka koje, iz nekog razloga, Excel ne može baš najbolje da prepozna. Otuda ova opcija ima ograničenu mogućnost primene.

Tabele podataka

Jedan od alata What-If analize su i tabele podataka. U pitanju je opcija koja omogućava da argumente formule preuzimamo iz redova ili kolona specijalno oformljene tabele i time je automatski popunjavamo. U praksi, ova opcija se ne koristi tako često ali može da bude zgodna kada upotrebljavamo funkcije koje imaju više argumenata, kako bi smo videli vrednost rezultata u zavisnosti od promene argumenata.

Strukturirane tabele

Sve tabele koje napravimo imaju neku strukturu. Ipak, kako bi mogao da se poveže sa podacima iz eksternih izvora Excel zahteva da struktura tabele bude strogo formalna. Strukturirana tabela (Table), predstavlja imenovani opseg sa jasno definisanim zaglavljem i primenjenim autofilterom. Pored olakšanog povezivanja sa drugim izvorima- bazama podataka, strukturirane tabele omogućavaju lako dodavanje novih kolona i pravljenje formula na osnovu njihovih naziva…