Unapređeni riboni

Power BI Desktop je dobio unapređene ribone! Novi, moderni dizajn, značajno pojednostavljuje rad jer su opcije bolje grupisane i lakše ih je pronaći. On u velikoj meri podseća na onaj koji srećemo u Office365 aplikacijama a pojavio se, kao jedna od preview funkcionalnosti, u novembru 2019. godine. Od aprila 2020. ovo bi trebalo da postane uobičajeni izgled Power BI Desktop razvojnog okruženja, hajde da vidimo šta sve novo on donosi.

Upotreba tema

U jednom od prethodnih tekstova govorili smo o upotrebi stilova u Excel-u. Teme možemo da posmatramo kao njihovu nadogradnju koja omogućava da predefinišemo palete boja, fontove i efekte. Najkorisnija je, čini mi se, mogućnost da se menjaju palete boja. Ova opcija omogućava da podesite potpuno različite boje od uobičajenih u menijima za formatiranje boje slova ili pozadina ćelija. Hajde da pojasnimo kako se to radi.