Slajder za zumiranje

Power BI Desktop je u svom novembarskom izdanju dobio je još jednu novu opciju. Kod visual-a koji sadrže previše detalja moguće je uključiti opciju Visual Zoom Slider. Ona omogućava da, bez potrebe za aktiviranjem filtera, zumirate sadržaj slajdera i steknete bolji uvid u prikazane podatke. Ova opcija ne utiče na linije trenda koje ste eventualno postavili na grafikon koji se zumira.