Dinamički slajseri

Slajseri su vizualizacije, grafički objekti koji omogućavaju filtriranje stranica ili celokupnih izveštaja. Obično poseduju fiksne vrednosti. Uvođenjem parametara Power BI izveštaja, kod parametrizacije prema poljima, moguće je zadati dinamičke slajsere pomoću kojih prikazujemo visual-e sa različitim sadržajima. Npr. Biramo da li pratimo prodaju prema proizvođaču, robnoj marki, klasifikaciji, prodajnoj grupi…

Grupisanje visual-a

Kada radimo sa grafičkim objektima u MS Office aplikacijama često postoji potreba da više njih objedinimo unutar jedne grupe kako bismo mogli lakše da ih premeštamo i na drugi način sa njima upravljamo. Od avgusta 2019. godine Power BI Desktop poseduje opciju za grupisanje dva i više objekata, a u tekstu koji sledi moći ćete da vidite kako se ona koristi.

Uređivanje elemenata izveštaja

Od marta 2018. godine PowerBI Desktop poseduje nekoliko novih opcija za pregled i uređivanje izveštaja. Najpre, tu je opcija za isticanje jednog visual-a u odnosu na druge, koja se nalazi u njegovom kontekstnom meniju. A zatim, tu je još nekoliko opcija koje omogućavaju snimanje omiljenih prikaza, pregled i upravljanje objektima u izveštaju, zaključavanje objekata, osobine polja i način sinhronizacije slajsera…

Quick Insights

Slično kao u novijim verzijama Excel-a PowerBI nudi mehanizam koji, na osnovu zadatog skupa podataka, može da vam predloži elemente za vizualizaciju- grafikone koji ih na najbolji način prikazuju. To mogu da budu: kolone, trake, pite… Istovremeno, uz svaki od njih, dolazi kratak opis na osnovu koga se da zaključiti zašto je predložen baš taj visual. Upoznajte opciju Quick Insights!

Dodatni alati za vizualizaciju

PowerBI Desktop poseduje brojne alate za vizualizaciju (visuals). Oni omogućavaju da na osnovu podataka koji se uvezu u Model kreirate kartice, tabele, raznovrsne grafikone, slajsere… Ponekad se javlja potreba za specifičnim alatima za vizualizaciju koji nisu ponuđeni u paleti standardnih. U tom slučaju, potražite ih u Office prodavnici, preuzmite željeni visual, instalirajte ga, dodajte odgovarajuće podatke i udahnite im život!