Excel i Power BI

U jednom starom crtanom filmu promovisana je izreka:„Mačke i miševi mogu da budu prijatelji“. Sledstveno tome, Excel i Power BI takođe mogu da budu prijatelji! Power BI omogućava uvoz Excel izveštaja, bilo da su u pitanju tradicionalne, Pivot ili Power Pivot tabele. Ovo nije sasvim nova tema, ali ne mari da je se podsetimo u jednom novom svetlu sa naglaskom na to šta možete da radite besplatno, a kada ipak morate da kupite licence.

Workbooks

Ova kolekcija omogućava rad sa mnoštvom podređenih objekata, izmenu svojstava i pokretanje metoda za manipulaciju radnim sveskama. Omogućava dodavanje novih, otvaranje, snimanje, zatvaranje radnih sveski… Takođe, omogućava otvaranje spoljašnjih linkova, zaštitu dokumenata i sve druge operacije koje nam omogućavaju da radimo sa radnim sveskama kako bismo unapredili iskustvo rada u Excel-u.

VBA objekti

VBA pomoću objekata kontroliše ponašanje Excel-a, pa ako želite da ovladate ovim programskim jezikom i iskoristite ga na najbolji način potrebno je da se dobro upoznate sa objektima i kolekcijama, kao i sa njihovim svojstvima i metodama. U ovom tekstu ću vas upoznati sa najčešće korišćenim Excel objektima: Application, Workbooks, Worksheets, Cells… U nekim narednim tekstovima detaljnije ćemo se baviti svakim od njih.