Publish to Power BI

Power BI od samog početka omogućava da Excel tabele uvezemo na dva načina: kao izvor podataka ili kao gotov izveštaj. Ova druga opcija je od koristi kada imamo već gotove izveštaje koje želimo da gledamo paralelno sa Power BI izveštajima. Od skoro, u okviru Microsoft 365 pretplate, pojavila se i opcija Publish to Power BI koja omogućava direktno objavljivanje izveštaja na Power BI servisu. Kako ovo radi?

Tokovi podataka

Power Query omogućava, bilo da koristite Excel ili Power BI, da se povežete sa brojnim izvorima podataka, izvršite preuzimanje, transformaciju i upotrebite „prečišćene“ podatke radi kreiranja izveštaja. Tom prilikom evidentira se svaki korak u procesu transformacije, a kada osvežite vezu ka izvoru koraci se ponove zadatim redosledom i dobijete tabele identične strukture. Šta nam novo donose tokovi podataka?

PowerBI deljenje

Power BI servis, u skladu sa tredovima, omogućava deljenje dokumenata i zajednički rad. Postoji više mehanizama za deljenje dokumenata, a većina njih je raspoloživa isključivo korisnicima Power BI Pro licence, što je i razumljivo jer deljenje podrazumeva rad u grupi, nema smisla nešto deliti sam sa sobom. U tekstu koji sledi ponovo će biti reč o radnim prostorima, deljenju dokumenata, generisanju QR koda i praćenju statistika pregleda.