Power BI aplikacije

Power BI aplikacije predstavljaju kombinaciju skupova podataka, izveštaja i izveštajnih tabli koje želimo da objedinimo u celinu i na taj način ih delimo sa članovima tima ili drugim ljudima u organizaciji. Na primer, ako sektor prodaje primi novog zaposlenog da bi on imao pristup prodajnim izveštajima i izveštajnim tablama dovoljno je da instalira aplikaciju Prodaja. Administrator može čak i da podesi da se jedna ovakva aplikacija instalira automatski.

Power BI korisničke uloge

U jednom od prethodnih „recepata“ mogli ste da saznate šta je to Power BI Workspace. Ukratko, radi se o kolekciji skupova podataka, izveštaja i izveštajnih tabli kojima želimo da upravljamo u okviru Power BI prostora jedne kompanije. Prilikom rada sa servisom nameće se potreba da različiti korisnici imaju drugačije nivoe pristupa sadržajima. U ovom tekstu saznaćete nešto više o korisničkim ulogama…

PowerBI deljenje

Power BI servis, u skladu sa tredovima, omogućava deljenje dokumenata i zajednički rad. Postoji više mehanizama za deljenje dokumenata, a većina njih je raspoloživa isključivo korisnicima Power BI Pro licence, što je i razumljivo jer deljenje podrazumeva rad u grupi, nema smisla nešto deliti sam sa sobom. U tekstu koji sledi ponovo će biti reč o radnim prostorima, deljenju dokumenata, generisanju QR koda i praćenju statistika pregleda.