Timovi i kanali

Okosnicu Microsoft Teams servisa čine timovi i kanali, što označava učesnike u komunikaciji i mesta gde se (teme u vezi kojih se) razmenjuju informacije, datoteke i radi na zajedničkim projektima. U ovom tekstu će biti opisane teorijske postavke i osnovni principi rada sa timovima i kanalima, a u nekim narednim imaćete prilike da se upoznate sa pojedinostima u vezi sa praktičnim radom.

Timovi su skupovi ljudi, sadržaja i servisa. Služe za povezivanje članova organizacije (korisnici za koje su kreirani nalozi na MPN ili Office.com portalu) kako bi se obavio neki posao. Mogu biti kreirani u skladu sa organizacionom strukturom (administracija, podrška, uvođenje), lokacijom (Beograd, Novi Sad), radi saradnje na zajedničkom projektu (Projekat XXX) ili u druge, često neposlovne, svrhe (izleti, rekreacija, hobiji).

Mogu da budu privatni (Private) i da obuhvataju samo neke ljude u organizaciji ili javni (Public) kojima može da pristupi svako iz organizacije.

Članovi tima mogu da budu:

  • Vlasnici (Owners)- kreatori tima, uglavnom su to administratori sistema ali to mogu da budu i obični korisnici ukoliko im se dodele odgovarajuća prava.
  • Članovi (Members)- članovi koje su vlasnici pozvali u tim. Imaju manja prava, a onakva kakva im dodele vlasnici.
  • Gosti (Guests)- ljudi van organizacije koji su dodati u tim. Imaju najmanja prava u okviru tima.

Na sastanke je moguće pozivati i druga lica koja nisu članovi tima. Njihova prava se svode na minimum (sastanci, chat unutar sastanaka itd.).

Svaki put kada napravite novi tim kreiraju se:

  • Microsoft 365 grupa
  • SharePoint Online sajt i biblioteka dokumenata za čuvanje timskih datoteka
  • Exchange Online deljeno poštansko sanduče i kalendar
  • OneNote sveska
  • Veze ka ostalim Microsoft 365 aplikacijama kao što su Planner, Power BI

Kanali su odeljci u okviru tima u okviru kojih se vode razgovori u vezi sa nekom temom, npr. projektom.

Svaki tim ima bar jedan kanal (General). Kanali mogu da budu otvoreni za sve članove tima ili privatni- dostupni samo izabranima. Privatni kanali se prepoznaju tako što kraj naziva imaju ikonicu koja podseća na katanac. Da li je kanal javan ili privatan određuje se prilikom njegovog kreiranja.

Datoteke koje se dele unutar kanala čuvaju se na pridruženom SharePoint portalu.