Univerzalne prečice

Excel prečice su često nepravedno zapostavljene, iako njihovom svakodnevnom upotrebom postižemo veću brzinu u radu, što nas čini puno produktivnijim. Iskusni korisnici uveliko koriste prečice. Dobra vest je što je najveći broj prečica univerzalne prirode pa se mogu primeniti u većini Windows programa. Ako ih naučite, postaćete puno efikasniji u radu sa bilo kojim od njih! Ovde ćemo da spomenemo neke od onih koje se najčešće koriste u praksi.

00001-1Čim pokrenete Excel, nudi vam se opcija da otvorite neku prethodno sačuvanu datoteku ili kreirate novu. Ukoliko se odlučite za ovu drugu opciju potrebno je da, nakon kreiranja, datoteci dodelite ime, što činimo tako što je sačuvamo. Prečica za snimanje datoteke je kombinacija tastera CTRL+S ili SHIFT+F12. Za snimanje pod drugim imenom potrebno je pritisnuti taster F12, ali ako se radi o novoj datoteci, bez obzira na to koju opciju da odaberemo, otvoriće se Save As dijalog prozor. Ranije snimljenu datoteku otvaramo kombinacijom tastera CTRL+O (Open), zatvaramo je pomoću kombinacije tastera CTRL+F4 (Close), a izlazimo iz programa pritiskom ALT+F4 (Exit). Novu datoteku kreiramo uz pomoć kombinacije tastera CTRL+N (New), a dokument štampamo pomoću CTRL+P (Print).

Promena sadržaja ćelije započinje se pozicioniranjem na ćeliju i pritiskom na taster F2. Nakon što izvršimo sve neophodne izmene možemo da prihvatimo promenu pritiskom na ENTER, ili da odustanemo od nje pritiskom na ESC. Ukoliko smo pogrešili i želimo da se vratimo korak unazad pritisnućemo kombinaciju tastera CTRL+Z (Undo), a ako se predomislimo i želimo da ponovimo akciju pritisnućemo kombinaciju tastera CTRL+Y (Redo). Poslednju izvedenu akciju ponavljamo pritiskom na taster F4. Na primer, ukoliko smo izabrali da boja pozadine neke ćelije bude žuta, pozicioniranjem na neku drugu ćeliju i pritiskom na taster F4 učinićemo da i ona ima žutu pozadinu.

Kombinacijom tastera CTRL+C (Copy) kopirate selektovanu ćeliju, grupu ćelija ili objekat na Clipboard. Ako se sećate iz rada sa drugim Windows aplikacijama ovaj pojam označava privremenu memoriju koju koristimo za lakše kopiranje sadržaja. Kombinacijom tastera CTRL+X (Cut) vršite njihovo isecanje, a kombinacijom CTRL+V (Paste) „lepite“ selekciju na prethodno odabranu destinaciju. To može biti neka ćeija ili grupa izabranih ćelija.