Upravljanje kanalima

Kada smo jedanput kreirali kanal njime možemo da upravljamo uz pomoć opcija iz kontekstnog menija kanala ili otvaranjem tog istog menija u kartici Channels u okviru Manage team opcije. U okviru opcije Manage channel možemo da upravljamo moderacijom kanala i da odredimo ko sme da kreira objave, kao i da pregledamo analitike kanala. U kontekstnom meniju postoji još nekoliko korisnih opcija za upravljanje kanalom…

Meni Channel notifications koristi se za podešavanje obaveštenja o objavama unutar kanala. Pin opcija omogućava da zakačimo kanal na vrhu liste, kao što bismo to uradili sa chat-om. Jedanput zakačen kanal može da se vrati nazad u listu izborom opcije Unpin. Opcija Hide se koristi za skrivanje kanala, a Unhide za otkrivanje.

Prilikom kreiranja kanala on automatski dobija e-mail adresu. Klikom na Get e-mail address otvoriće se prozor koji prikazuje tu adresu, a Get link to channel prikazaće link ka kanalu koji možemo da iskoristimo za pozivanje novih članova. Opcija Edit this channel omogućava da promenimo naziv ili opis kanala, a opcija Delete se koristi za brisanje kanala. Kada obrišete kanal on će i dalje postojati u listi obrisanih kanala. Da biste ga trajno uklonili najpre treba da obrišete istoimeni folder na SharePoint Online portalu, a zatim da pokrenete proceduru za brisanje Teams kanala. Imajte u vidu da, kada obrišete kanal, nestaje istorija razgovora unutar tog kanala…