Upravljanje timovima

Kada kreirate tim potrebno je da dodate članove, napravite kanale ili obavite neke dodatne administrativne zadatke. U tu svrhu potrebno je da uđete u Teams meni, izaberete željeni tim, a zatim da otvorite njegov kontekstni meni (klikom na „…“) i izaberete opciju Manage team. U centralnom delu prozora pojaviće se pri vrhu naziv tima i avatar- slika koja ga predstavlja. Ispod su u karticama organizovane opcije za upravljanje timom.

Kartica Members sadrži podatke o članovima tima. Na vrhu liste su prikazani vlasnici tima, a ispod se nalazi spisak članova i gostiju.

Za svakog od njih prikazani su ime, avatar, uloga i još nekoliko podataka. Sekcija Tags se koristi za dodavanje oznaka koje se koriste za grupisanje i lakše pretraživanje članova tima. Upotrebom oznake možete istovremeno da kontaktirate sve označene članove tima. Ako imate puno članova tima unosom u polju Search for members možete da filtrirate listu. Klikom na Add member dodajete novog člana.

Otvoriće se prozor za dodavanje članova. U zadato polje treba uneti ime ili e-mail adresu člana. Ako je neko deo vaše organizacije sistem će ga automatski prepoznati, a ako nije dodaće ga kao gosta. Klikom na Add dodajete novog člana tima.

Kartica Pending requests sadrži zahteve na čekanju za prijem u tim. Kartica Channels se koristi za pregled i dodavanje kanala, Analytics sadrži analitike a Apps aplikacije koje su pridružene timu. Kartica Settings sadrži opcije sa podešavanjima osobina tima. Ovde možete da promenite sliku, odredite prava članova i gostiju, odredite kako će se koristiti pominjanja, iskopirate kod tima radi dodavanja novih članova, upravljate zabavnim članovima i oznakama.