Uvoz iz PDF dokumenta

Izvoz tabele u PDF nije nova funkcionalnost, ona postoji već deset godina ili duže. Ali kako uvesti tabelu iz PDF dokumenta u Excel? Za ovo je zadužen Power Query koji je, od poslednje verzije, postao integralni deo Excel-a i ne možete da ga zaobiđete, ma kakve podatke uvozite u aplikaciju. Od skoro on poseduje ovu fantastičnu opciju, hajde da vidimo kako se ona koristi…

Otvorite novi Excel dokument. Zatim otiđite u Data traku alata. Na njenom samom početku videćete meni Get Data. Izaberite meni za uvoz iz dokumenta, a zatim opciju da se preuzima PDF dokument. Pronađite dokument koji želite da uvezete…

Pokrenuće se proces uvoza dokumenta. U Navigator prozoru Excel će vam prikazati, sa leve strane, spisak tabela koje je prepoznao. Klikom na neku od njih, sa desne strane, pojaviće se preview u kome možete da vidite koje podatke ona sadrži. Izaberite tabelu koju želite da uvezete.

Klikom na dugme Transform Data ući ćete u Power Query, gde možete da izvršite dodatnu transformaciju podataka; klikom na Load postiže se uvoz tabele iz PDF-a u Excel dokument.