With struktura

Kada deklarišemo promenljivu kao objekat ili sopstveni tip podataka njenim članovima možemo da pristupimo na više načina. Po mišljenju mnogih, lakši način je da individualna polja „uokvirimo“ pomoću With strukture. Umesto da naziv promenljive i polja razdvajamo tačkama ona nam omogućava da definišemo blok naredbi, unesemo vrednosti navođenjem imena polja, a da zatim zatvorimo blok čime se završava proces dodele vrednosti.

Sintaksa With strukture je:

With <objekat>
  <polje 1>=<vrednost 1>
  …
  <polje n>=<vrednost n>
End With

U programu koji sledi možete da vidite kako bismo dodelili vrednosti promenljivoj bez i sa korišćenjem With strukture:

Option Base 1
Type Lice
  ime As String
  prezime As String
  plata As Single
End Type

Sub DW()

Dim Radnik(100) As Lice
Radnik(1).ime = “Robert”
Radnik(1).prezime = “Plant”
Radnik(1).plata = 100000

With Radnik(2)
  .ime = “Jimmy”
  .prezime = “Page”
  .plata = 120000
End With

MsgBox Radnik(1).plata
MsgBox Radnik(2).plata

End Sub